Inleiding

ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken. In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd een plek op hun website vrij te maken om bepaalde gegevens te publiceren, zodat het goede doel zijn ANBI-status kan behouden. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen.
Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.
Hier kunt u meer over lezen

Naam van de instelling

Servisch-orthodoxe parochie van de Heilige Nectarios van Aegina

RSIN nummer

8504.47.276

Post- of bezoekadres

Steendorpstraat 4 , 4826 EP Breda

http://www.svetinektarijeeginski.com

Bestuurssamenstelling

Functies: de voorzitter,  de secretaris, de vicesecretaris, de penningmeester, en het algemene bestuurslid.

De doelstelling 

     
Het beleidsplan 
De Parochie heeft tot doel om een gemeenschap te zijn waarin orthodoxe christenen, verenigd door hun geloof in Christus, elkaar in gebed, sacramenten, christelijk onderricht en kerkelijke discipline ondersteunen in het nastreven van het heil door middel van christelijk onderwijs, een deugdzaam leven en daden van christelijke naastenliefde.
Als gemeenschap dragen zij de zorg voor de behoeften van hun kerk, hun geestelijkheid en hun parochie met al haar instellingen, evenals voor de algemene behoeften van het bisdom, de Servisch-Orthodoxe Kerk en de Orthodoxe Kerk in haar katholiciteit. Voorts heeft de Parochie tot doel om in liefdevolle eenheid van gebed en eredienst gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen. Dit door liturgische vieringen en sacramenten.
De Sacramenten, -zoals de doop, de myronzalving, het huwelijk, de biecht, de communie en de ziekenzalving- is het zichtbare werk van de geestelijkheid, waarmee Gods genade wonderlijke gaven overbrengt op de gelovigen die deze ontvangen.  Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken met de geestelijkheid. Het beleidsplan van de Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux” kunt u vinden via deze LINK

Het beloningsbeleid 

Er is geen priester die in loondienst is van de Parochie. Alle priesters en diakens ontvangt een reiskostenvergoeding ten behoeve van de liturgische vieringen. Er zijn geen betaalde bestuursleden of andere personeelsleden.
Twee keer per maand  en op alle Grote Orthodoxe feesten is er een dienst in de kerk.
De parochie is voor velen een ontmoetingsplaats met mensen van dezelfde  achtergrond of afkomst.
Door priesters en vrijwilligers wordt catechese verzorgd voor kinderen, tieners en volwassenen.
Er wordt materiλle en immateriλle hulp gegeven aan eigen parochianen en mensen buiten de parochie die in nood zijn.
Er wordt humanitaire hulp georganiseerd aan hulpbehoevenden in de Balkan.  

Financiλle verantwoording

 

 

 

 

Inkomsten  2016

 

Uitgaven 2016

 

 

 

 

 

Verkoop kaarsen

€

1.726,00

 

Vaste lasten ( huur  kosten van de kerk)

€

1.375,00

Opbrengst collecten

€

2.617,00

 

Betaalde reiskosten

€

1.600,00

Donaties

€

2.611,00

 

Afdracht bisdom

€

300,00

 

Aanschaf van kaarsen

€

399,00

 

Humanitaire hulp / Parochieactiviteiten

€

2324,00

 

 

 

 

 

 

Totaal

€

6.954,00

 

Totaal

€

5.998,00

 

 

 

 

 

 

Inkomsten  2017

 

Uitgaven 2017

 

 

 

 

 

Verkoop kaarsen

€

1.998,00

 

Vaste lasten ( huur  kosten van de kerk)

€

1.625,00

Opbrengst collecten

€

3.113,00

 

Betaalde reiskosten

€

1.500,00

Donaties

€

2.964,00

 

Afdracht bisdom

€

150,00

 

Aanschaf van kaarsen

€

871,00

 

Humanitaire hulp / Parochieactiviteiten

€

3.326,00

 

 

 

 

 

 

Totaal

€

8.075,00

 

Totaal

€

7.472,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten  2018

 

Uitgaven 2018

 

 

 

 

 

Verkoop kaarsen

€

1.451,00

 

Vaste lasten ( huur  kosten van de kerk)

€

2.250,00

Opbrengst collecten

€

2.112,00

 

Betaalde reiskosten

€

1.275,00

Donaties

€

2.369,00

 

Afdracht bisdom

€

250,00

 

Aanschaf van kaarsen

€

648,00

 

Humanitaire hulp / Parochieactiviteiten

€

1778,00

 

 

 

 

 

 

Totaal

€

5.932,00

 

Totaal

€

6.201,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten  2019

 

Uitgaven 2019

 

 

 

 

 

Verkoop kaarsen

€

1.498,00

 

Vaste lasten ( huur  kosten van de kerk)

€

1.800,00

Opbrengst collecten

€

2.339,00

 

Betaalde reiskosten

€

1.450,00

Donaties

€

1.896,00

 

Afdracht bisdom

€

150,00

 

Aanschaf van kaarsen

€

875,00

 

Humanitaire hulp / Parochieactiviteiten

€

1.317,00

 

 

 

 

 

 

Totaal

€

5.733,00

 

Totaal

€

5.592,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten  2020

 

Uitgaven 2020

 

 

 

 

 

Verkoop kaarsen

€

2.571,00

 

Vaste lasten ( huur  kosten van de kerk)

€

2.080,00

Opbrengst collecten

€

1.050,00

 

Betaalde reiskosten

€

1.450,00

Donaties

€

2.075.00

 

Afdracht bisdom

€

150,00

 

Aanschaf van kaarsen

€

406,00

 

Humanitaire hulp / Parochieactiviteiten

€

863,69

 

 

 

 

 

 

Totaal

€

5.696,00

 

Totaal

€

4.949,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten 2021

 

Uitgaven 2021

 

 

 

 

 

Verkoop kaarsen

€

1.940,00

 

Vaste lasten ( huur  kosten van de kerk)

€

2.080,00

Opbrengst collecten

€

2.832,00

 

Betaalde reiskosten

€

1.230,00

Donaties

€

910,00

 

Afdracht bisdom

€

150,00

 

Aanschaf van kaarsen

€

1.120,00

 

Humanitaire hulp / Parochieactiviteiten

€

505,00

 

 

 

 

 

 

Totaal

€

5.682,00

 

Totaal

€

5.085,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten 2022 (begroting)

 

Uitgaven 2022

 (begroting)

 

 

 

 

 

Verkoop kaarsen

€

2.500,00

 

Vaste lasten ( huur  kosten van de kerk)

€

2.500,00

Opbrengst collecten

€

1.500,00

 

Betaalde reiskosten

€

1.500,00

Donaties

€

2.000,00

 

Afdracht bisdom

€

150,00

 

Aanschaf van kaarsen

€

600,00

 

Humanitaire hulp / Parochieactiviteiten

€

1.000,00

 

 

 

 

 

 

Totaal

€

6.000,00

 

Totaal

€

5.750,00